Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Bachoríková
Učebňa 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Červencová
Učebňa 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Ďuriková
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Várošová
Triedny učiteľ Mgr. Martina Kuciaková
Učebňa 2.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Čvapková
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Rumanová
Učebňa 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Zrebná
Učebňa 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Cigániková
Učebňa 4.B
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Bobríková
Učebňa 5.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pirohová
Učebňa 5.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Hujová
Učebňa 6.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Chlebinová
Učebňa 6.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Panáčová
Učebňa 7.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Fujačková
Učebňa 7.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kamila Mešová
Učebňa 8.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Cimprich
Učebňa 8.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Kohútová
Učebňa 9.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Cyril Gablík
Učebňa 9.B

© aScAgenda 2021.0.1257 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Štiavnik, 177
    Štiavnik 177 013 55 Štiavnik
  • +421415583323

Fotogaléria