Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jozef Puterka Pu Rozvrh
Riaditeľ
Kabinet: Riaditeľňa
jozef.puterka@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Katarína Čvapková Čv Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 3.A
katarina.cvapkova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Rudolf Chlebina Chl Rozvrh
Zástupca
Kabinet: Kancelária hospodárky
rudolf.chlebina@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Jana Šichmanová Zástupkyňa
jana.sichmanova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Silvia Bachoríková Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
silvia.bachorikova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Helena Bobríková Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Kabinet: Kabinet matem a fyziky
helena.bobrikova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Zuzana Cigániková Cz Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Kabinet: Zborovňa
zuzana.ciganikova@zsstiavnik.sk
 
 
Ing. Peter Cimprich Ci Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
peter.cimprich@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Gabriela Červencová Č Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
gabriela.cervencova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Erika Ďuriková Ďu Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
erika.durikova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Mária Fujačková FjM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
maria.fujackova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Cyril Gablík Ga Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
cyril.gablik@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Eva Hujová HjE Rozvrh
Učiteľka
eva.hujova@zsstiavnik.sk
 
 
PaedDr. Katarína Hujová Hj Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Kabinet: Kabinet dejepisu
katarina.hujova@zsstiavnik.sk
 
 
PaedDr. Ivana Chlebinová Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Kabinet: Kabinet biológie
ivana.chlebinova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Štefan Junas Ju Rozvrh
Učiteľ
stefanjunas@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Klučincová Kz Rozvrh
Učiteľka
zuzkajanosik@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Kohútová Kh Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Kabinet: Učebňa angl. jazyka
maria.kohutova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Dušan Lukáč Rozvrh
Učiteľ
dusan.lukac@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Kamila Mešová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
kamila.mesova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Zlatica Možuchová Moz Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Učebňa angl. jazyka
zlatica.mozuchova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Mária Panáčová Pa Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
maria.panacova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Zuzana Pirohová Pz Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Kabinet: Učebňa angl. jazyka
zuzana.pirohova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Renáta Puterková Pt Rozvrh
Učiteľka
renata.puterkova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Mária Rumanová Ru Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Kabinet: 4.B
maria.rumanova@zsstiavnik.sk
 
 
Ing. Marta Šeligová Še Rozvrh
Učiteľka
marta.seligova@zsstiavnik.sk
 
 
PaedDr. Daniela Trulíková Tr Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Kabinet biológie
daniela.trulikova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Božena Várošová Vb Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Kabinet: 2.B
bozena.varosova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Lenka Zrebná Zr Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Kabinet: Zborovňa
lenka.zrebna@zsstiavnik.sk
 
 
Veronika Bernátová Učiteľka MŠ
 
 
Simona Džanajová Dzan Učiteľka MŠ
simonadzanajova@gmail.com
 
 
Bc. Eva Gajdičiarová Učiteľka MŠ
eva.majkova@zsstiavnik.sk
 
 
Bc. Silvia Koszorúová Kučavíková Ks Učiteľka MŠ
silvia.koszoruova@zsstiavnik.sk
 
 
Mgr. Lucia Mináriková Ml Učiteľka MŠ
lucia.gablikova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Musilová Učiteľka MŠ
martina.machcinikova@zsstiavnik.sk
 
 
Bc. Monika Pastorková Učiteľka MŠ
monika.pastorkova@zsstiavnik.sk
 
 
Helena Učníková Učiteľka MŠ
helena.ucnikova@zsstiavnik.sk
 
 
Eva Zajková Zaj Učiteľka MŠ
evakania@az.sk

© aScAgenda 2021.0.1257 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s MŠ Štiavnik, 177
    Štiavnik 177 013 55 Štiavnik
  • +421415583323

Fotogaléria